Testy przepustowosci

Znajdziesz tu kilka narzędzi do pomiaru prędkości Internetu

 

Pomiar przepływności służy pomocy w określeniu parametrów łącza internetowego,  jednym z nich jest wyżej wspomniana przepływność. Parametr ten wyrażany jest w kbps czyli (kilobitach na sekundę) lub Mbps (megabitach na sekundę). Pomiar ma dwa etapy, mierzona jest prędkość ściągania oraz wysyłania.

Aby korzystanie z łącza internetowego było wygodne parametr download – sciąganie powinien mieć nie mniej niż 1024 kbps lub 1 Mbps, parametr upload – wysyłanie powinien mieć nie mniej 256 kbps, 0,25 Mbps

Narzędzie poniżej sprawdza prędkość jaką możesz osiągnąć w sieci Dialink, jest to maksymalna – teoretyczna wartość którą możesz osiągnąć. Test służy do wstępnej weryfikacji czy wybrana opcja abonamentowa jest optymalna.

Speedtest – przepustowość w sieci Dialink

Narzędzia poniższe służą do pomiaru przepływności ( prędkości) w Internecie, strony szybko się ładują i nie obciążają komputera zbyt mocno, co sprawia że wyniki pomiarów są bardziej zbliżone do rzeczywistości.

Speedtest.pl – popularna strona do pomiaru prędkości w raz ze statystykami

Test.mm.pl – test udostępniony przez Multimedia Polska